Kursy dramy

Kurs dramy I stopnia

Czas trwania : 40 godzin

Cele:

 • Zapoznanie z filozofią dramy jako metody wspomagającej rozwój procesów poznawczych, umiejętności społecznych, inteligencji emocjonalnej i kreatywności.
 • Poznanie podstaw metodyki prowadzenia gier ćwiczeń dramowych rozwijających koncentrację, twórcze myślenie, mowę, język ciała, wyobraźnię, zmysły, współpracę w grupie,
 • Rozwijanie predyspozycji do ekspresji i improwizacji słownej, ruchowej, pantomimicznej.
 • Rozwijanie predyspozycji animatorskich, umiejętności pracy z grupą j sprzyjających pobudzaniu i uwalnianiu kreatywnej energii dziecka
 • Zapoznanie z technikami dramowymi oraz sposobami ich zastosowania na zajęciach edukacyjnych, wychowawczych.

 

Program:

 1. Baza dramowa, czyli trening wrażliwości zmysłów. (Proste doświadczenia)
 2. Granie/niegranie – potęga wyobraźni, czyli trening bycia w roli. (Wprawki dramatyczne i Ćwiczenia dramowe: intonacyjne, ruchowe mimiczne, z wyobrażonymi przedmiotami, w wyobrażonych sytuacjach, w wyobrażonej przestrzeni;).
 3. Zabawy z dramą, czyli trening współpracy i twórczego myślenia. (Zabawy słowne, ze słowem, rytmem, muzyką, pantomimiczne, ruchowe i inne).
 4. Miejsce –akcja – sytuacja wyjściowa – konflikt, czyli trening budowania przestrzeni dramatycznej (gry dramowe improwizacja i trening bycia w roli. Ja i nie ja, czyli działanie i patrzenie z różnych perspektyw).
 5. Narzędziownia dramowa, czyli trening wykorzystania Technik dramowych (zastosowanie, przetwarzanie, dostosowanie do grupy uczestników i rodzaju celu zajęć).

Metody:

Metoda Dramy, dyskusja, elementy wykładu, metody synek tyczne, burza mózgu.

Formy pracy:

Grupowa jednolita, grupowa różnorodna, indywidualna.

Uczestnicy otrzymają certyfikat Łódzkiej Akademii Dramy oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci młodzieży ASSITEJ

Kurs dramy II stopnia

Czas trwania : 40 godzin

Cele:

 • Poszerzenie umiejętności pracy z wykorzystaniem technik dramowych
 • Zastosowanie improwizacji dramowych do budowania spektaklu i innych form scenicznych.
 • Poszukiwanie technik i strategii do pracy z tekstem literackim.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zajęć dramowych w oparciu o zasady strategii dramowych takich jak: Pięć poziomów świadomości, Kod bliźniąt, Teatr Forum
 • Doświadczenie uczestnictwa w dramie właściwej oraz zapoznanie z zasadami animowania zajęć Dramy właściwej.

Program:

 1. Rozgrzewki dramowe – czyli, co już wiemy o dramie?
 2. Teatr i drama – czyli jak wykorzystać improwizacje dramowe do budowania scenariusza teatralnego oraz małych form teatralnych.
 3. Drama i tekst literacki wzajemne inspiracje.
 4. Pięć poziomów świadomości strategia dramowa – praca nad rozumieniem postaci, rozwijaniem świadomości, rozpoznawaniem potrzeb, kształtowaniem motywacji i poszukiwaniem wartości i wzorców.
 5. Retrospekcja i antycypacja, czyli dramowe zawiadywanie czasem.
 6. Kod bliźniąt strategia dramowa umożliwiająca przechodzenie od fikcji do rzeczywistości i transfer umiejętności.
 7. Teatr forum strategia i technika dramowa rozwijająca poczucie sprawstwa, sprzyjająca podejmowaniu zmian, budowaniu dialogu społecznego.
 8. Płaszcz eksperta strategia i technika dramowa i jej zastosowanie w pracy edukacyjnej (poszukiwanie i przetwarzanie informacji) i wychowawczej (budowanie poczucia kompetencji).
 9. Złamane skrzydło – Doświadczenie uczestnictwa w dramie właściwej oraz zapoznanie z zasadami animowania zajęć dramy właściwej.

Metody:

Metoda dramy, dyskusja, elementy wykładu, metody synek tyczne, burza mózgu.

Formy pracy:

Grupowa jednolita, grupowa różnorodna, indywidualna

Uczestnicy otrzymają certyfikat Łódzkiej Akademii Dramy oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci młodzieży ASSITEJ

TERMINY KURSÓW

Wiosenny kurs dramy I stopnia

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki i środy

14 i  16. V 2018

21 i 23. V 2018

28 i 30. V 2018

4 i 5 VI. 2018

Godziny zajęć 16.15 – 20.00

Weekendowy Intensywny kurs dramy I stopnia

25.V.2018, g. 16.15-20.00

26.V.2018, g. 10.00-16.30

27.V.2018, g. 10.00-16.30

01.VI.2018, g. 16.15-20.00

02.VI.2018, g. 10.00-16.30

03.VI,2018, g. 10.00-16.30

Weekendowy jesienny kurs dramy I stopnia

28.IX.2018, g. 16.15-20-00

29.IX.2018, g. 10.00-16.30

30.IX.2018, g. 10.00-16.30

05.X.2018, g. 16.15-20.00

06.X.2018, g. 10.00-16.30

07.X,2018, g. 10.00-16.30

Opłata za 40 godzinny  kurs (z uwzględnieniem dofinansowania) wynosi  280 zł.

Jak prowadzić zajęcia z dziećmi wykorzystując metodę dramy

Adresaci:

Warsztat adresowany jest do nauczycieli edukacji elementarnej tj. wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Cele:

 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć w oparciu o metodę dramy.
 • Poznanie technik dramy rozwijających kreatywność i spontaniczność dziecka w zabawie.
 • Poznanie sposobów pracy wykorzystujących techniki dramy, które ułatwiają dziecku zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.
 • Rozwijanie umiejętności budowania scenariuszy zajęć w oparciu o metodę dramy.

Program:

 1. Wprowadzenie do pracy metodą dramy w edukacji elementarnej – w odpowiedzi na wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Gry i zabawy dramowe służące rozwijaniu zmysłów, koncentracji, uważności, ekspresji ciała, głosu.
 3. Fabularyzacja zabaw z wykorzystaniem elementów dramy.
 4. Techniki dramowe pomocne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 5. Zasady konstruowania scenariuszy zajęć wykorzystujących metodę dramy.
 6. Drama w zabawach z tekstem, ruchem, muzyką, głosem.
 7. Dramowe drzwi do bajki.