Szkoła dramy

Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni

Projekt edukacyjny autorstwa Hanny Jastrzębskiej Gzelli

Celem Projektu Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni jest stworzenie przestrzeni do:

 1. Działań wychowawczych i edukacyjnych opartych na dwóch filarach:

Programie Bohaterskiej Wyobraźni prof. Filipa Zimbardo

Pedagogice Haliny Machulskiej opartej na metodzie dramy.

 1. Realizacji w szkołach programu Bohaterskiej Wyobraźni przez nauczycieli certyfikowanych realizatorów.
 2. Doświadczania przez uczniów procesu uczenia opartego na dramie i zawartego
  w następującym cyklu:

Uwrażliwienie na problem za pomocą tekstów literackich innych tekstów kultury oraz zdarzeń historycznych, sytuacji społecznych oraz odkryć z dziedziny psychologii społecznej i przeniesienie zdobytych doświadczeń do własnego życia.

Zrozumienie problemu poprzez doświadczenie oraz aktywną, ukierunkowaną obserwację (działanie w rolach poprzez techniki dramowe) i przeniesienie zdobytych doświadczeń do własnego życia.

Poczucie wpływu na określoną sytuację poprzez dokonywanie wyborów podczas rozwiązywania problemów w trakcie zajęć dramowych i przeniesienie zdobytych doświadczeń do własnego życia.

Refleksja osobista i grupowa w rolach i poza rolą, czyli odkrycie osobistej 

i grupowej wiedzy i przeniesienie zdobytych doświadczeń do własnego życia.

Metafora tworzona poprzez różna formy ekspresji – techniki dramowe, spektakle

i przeniesienie zdobytych doświadczeń do własnego życia.

Motywacja do wprowadzenia zmian w najbliższym środowisku klasowym, szkolnym, pozaszkolnym,  poprzez generowanie pomysłów na działania, akcje społeczne
w klasie i szkole np. tworzenie HIP klas lub HIP szkół.

Praktykowanie zachowań bohaterskich poprzez realizację klasowych projektów inspirujących do wartościowych społecznie rzeczy.

Celem Projektu jest stworzenie przestrzeni do działań dramowych, które pozwolą:

 • Przyglądać się bohaterskim postaciom literackim i historycznym.
 • Rozwijać wrażliwości, uważności, empatię uczniów, aby widzieli, że ktoś cierpi lub potrzebuje pomocy, chcieli i umieli reagować na przejawy braku tolerancji, wykluczenia, znęcanie się nad słabszymi.
 • Pokazać jakie mechanizmy psychologiczne rządzą zachowaniem ludzi (efekt gapia, światła rampy, biernego obserwatora, rozproszonej odpowiedzialności), aby nauczyć uczniów działać świadomie.
 • Rozbudzić potrzebę działania w różnych sytuacjach społecznych, aby przygotować uczniów do działań w oparciu o bohaterską wyobraźnię (np. reagowanie na próby wykluczania kolegów w klasie, dokuczanie, przemoc).
 • Rozbudzać potrzebę kształtowania najbliższego środowiska społecznego, aby rozwijać u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, silę sprawstwa i koncentrację na rozwojowo wartościowych rzeczach.
 • Wyposażyć ,,w klucze” do rozwiązywania konfliktów i wyrażania własnych potrzeb, aby przygotować uczniów do zachowań zgodnie z bohaterską wyobraźnią w trudnych sytuacjach  – wyrażania niezadowolenia, złości, określania własnych potrzeb, słuchania i rozumienia innych, poszukiwania wielu rozwiązań, określania ambitnych celów, refleksyjnego, emocjonalnego a zarazem logicznego  opisywania rzeczywistości za pomocą  narzędzi TOC, teatru forum, mediacji dramowej.

W projekcie wymienione cele osiągane są w różnym zakresie w zależności od ilości zajęć dramowych w jakich poszczególne grupy uczniów wezmą udział. I tak są to:

 • Zajęcia wprowadzające do tematu bohaterstwa.

W  projekcie są to zabawy dramowe w oparciu o pojęcia superbohaterów, bohaterów, bohaterów dnia codziennego.

 • Zajęcia umożliwiające uczniom  przyjrzenie się bohaterskim postaciom literackim i historycznym, którzy w sytuacjach wojny musieli podejmować różnorodne wybory, zmierzać się z przeciwnościami losu, podejmować walkę
  o życie, honor, własną godność.

W projekcie są to  autorskie dramy właściwe:

,,Bezsenność Jutki” – o dziewczynce z getta

 ,,Życie w słoiku” – o Irenie Sendler

,,Przygody Chmurki” – o dziewczynce wywiezionej na Sybir

,,W drodze na Monte Cassino” – o Niedźwiadku Wojtku”,

„Mały Powstaniec” – o Powstaniu Warszawskim

, ,,Chłopcy z Placu Broni” – o rodzącym się bohaterstwie

 • Zajęcia rozbudzające ideę tworzenia wokół siebie środowiska opartego
  na akceptacji, zaufaniu poprzez świadome budowanie relacji opartych
  na zauważaniu swoich i cudzych potrzeb i poszukiwaniu  pozytywnych rozwiązań w sytuacjach trudnych satysfakcjonujących wszystkich uczestników, rozwiązywaniu konfliktów.

W projekcie są to   dramy

 ,,Cieple i Puchate”

,,Zimne i Kolczaste” – praca z konfliktem

 • Zajęcia dające możliwość projektowania i promowania pozytywnych zachowań
  w środowisku (szkoła, ulica, dom).

W  projekcie są to następujące działania:

-realizacja wywiadów na temat bohaterstwa dnia codziennego

 – realizacja zaprojektowanych przez uczniów scenariuszy filmowych ,,Podaj dalej dobry uczynek”

– realizacja teledysku ,,Obudź bohaterską wyobraźnię”,

– realizacja filmu techniką poklatkową i animacji plastycznej  bajki  pt: ,,Cieple
i Puchate”,

Realizacja Dnia Życzliwości w szkole,

Tworzenie Korytarza Bohaterskiej Wyobraźni ,,Budzimy Bohaterską Wyobraźnię”,

– Tworzenie klasowych projektów ,,Obudzeni do działania”

– Powołanie Kapituły przyznającej medal HIP Ucznia i HIP KLASY

 • Zajęcia uzdalniające do wprowadzania zmian.

W  projekcie są to działania:

-przygotowanie   spektaklu ,,Graj…masz jedno Życie…” przez uczniów biorących udział wykorzystującego materiał zebrany na warsztatach dramowych. Opieka metodyczna  tuto ring dramowy.

– przygotowanie i realizacja hepeningów ,,Ulica Bohaterskiej Wyobraźni – zmień  bieg wydarzeń, wykaż się bohaterską wyobraźnią”, Opieka metodyczna  tuto ring dramowy.

–  udział w  warsztatach interaktywnych i opracowanie scenariusza spektaklu Teatru Forum pt ,,Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni” w wykonaniu nauczycieli
i studentów uczestników kursu dramy i i II stopnia, Opieka metodyczna  tuto ring dramowy.

– zaprojektowanie i realizacja klasowych projektów bohaterskiej wyobraźni
 ,,HIP klasa działa” .Opieka metodyczna  tuto ring dramowy.

Pilotażowa edycja Szkoły Dramy Bohaterskiej Wyobraźni   – jak inspirować do wartościowych rzeczy realizowana  w 2016 r. wspomagała pracę wychowawczą  jednej świetlicy podwórkowej oraz 5 szkół podstawowych z terenu Łodzi, w tym:

6 grup klasowych wzięło udział w cyklu zajęć dramowych ( po 12 godzin) i spektaklu ,,Teatru   Forum”
25 grup  klasowych wzięło udział w pojedynczych zajęciach dramowych ( po 3g)
1 grupa uczestników Świetlicy Podwórkowej wzięła udział w  dwutygodniowych zajęciach (50 godzin) w ramach Letniej Szkoły Dramy
3 grupy klasowe wzięły udział w warsztatach teatralnych ( każda po 30 godzin) zakończonych trzema spektaklami i pokazami efektów pracy.
Grupa 30 nauczycieli wzięła udział  w  120 godzinach modelowych zajęciach edukacyjnych.
20 nauczycieli otrzymało certyfikat realizatora Bohaterskiej Wyobraźni.
20 nauczycieli otrzymało certyfikat ukończenia kursu dramy I i II stopnia.
10 nauczycieli i pedagogów zaprezentowała dwukrotnie spektakl Teatru Forum autorstwa Hanny Jastrzębskiej Gzelli pt:  Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni

Bezpośrednio w dramowych działaniach zostało ,,Zarażonych  Bohaterską Wyobraźnią” 850 uczniów. W ramach projektu powstała niniejsza publikacja Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni.