Ogniska teatralne

warsztaty teatralne

Ideą Ogniska jest kształtowanie osobowości młodych ludzi jako osób wrażliwych na świat i drugiego człowieka.

W trakcie trzyletniej obecności ogniskowicze poznają tajniki sztuki teatralnej na zajęciach aktorskich, ruchowych, muzycznych. Wspólnie będą pracować nad przygotowaniem własnych spektakli. Zajęcia będą rozwijać wyobraźnię, kreatywność i umiejętność współpracy w grupie. W czasie wakacji przewidujemy organizację letnich koloni artystycznych.

Założenia

  1. Każde dziecko powinno przejść przez edukację teatralną i dramową – zalecenie Międzynarodowego konsorcjum DICE, które prowadziło międzynarodowe badania dotyczące skuteczności dramy w rozwijaniu kompetencji kluczowych, w tym kompetencji językowych oraz kompetencji społecznych.
  2. Rozwój osobistych predyspozycji każdego dziecka (bez względu na uzdolnienia aktorskie). Będziemy pracować na osobistych potencjałach każdego dziecka.
  3. Rozwój umiejętności społecznych. Będziemy doskonalić pracę w grupie poszukując wspólnych rozwiązań, uczyć się kompromisu i akceptowania koncepcji innych, oraz odwagi do proponowania nowych pomysłów.
  4. Pragniemy, aby dziecko nauczyło się wypowiadać swoje zdanie poprzez działanie sceniczne, aby umiało zaprezentować swój punkt widzenia, a może i fragment swojego wewnętrznego świata?
  5. Drama – nauka przez improwizowane działanie w rolach to najlepsza metoda pedagogiczna. Będziemy poprzez wchodzenie w różne role obserwować i przeżywać nie tylko nasze osobiste reakcje, lecz także te, które wynikają z improwizowanej z roli. Będziemy analizować sytuacje problemowe z różnych perspektyw, co pozwoli nam lepiej zrozumieć siebie innych i świat. Improwizacja, wyobraźnia i współdziałanie to umiejętności, których we współczesnym świecie będziemy potrzebować coraz bardziej i coraz więcej. Właśnie one stanowią trzon twórczych działań dramowych. W przeciwieństwie do teatru drama nie jest przeznaczona dla widzów. Jest to proces, pozwalający na powolne nabywanie pewności siebie, i kreatywności słownej i ruchowej, wyobrażeniowej, płynności w kreowaniu i prezentowaniu pomysłów. Zabawy i gry dramowe będą podstawą do udziału w dramach tematycznych.

Program nawiązuje do modelu Ognisk Haliny i Jana Machulskich i składa się z trzech elementów:

  1. Teatr i Drama.

Zajęcia będą zwierają interpretacje tekstu (wiersz, proza, kultura słowa); pracę w zespole metodą improwizacji i dramy); ruch sceniczny, zadania aktorskie; pracę nad zamkniętymi strukturami scenicznymi, opartymi na tekstach dramatycznych bądź improwizacjach. Istotnym elementem zajęć jest wrażliwość na partnerów, inwencja i powtarzalność a także nacisk na zachowanie indywidualności w grupie.

  1. Umuzykalnienie i śpiew, ogranie.

Zajęcia rozwijające słuch muzyczny i muzykalność, wyobraźnię muzyczną oraz wrażliwości na dźwięki i emisję głosu Zajęcia są próbą pokazania, iż każdy ma muzykę w sobie, otwierają uczestników i ośmielają do śpiewania samodzielnie.

  1. Rytmika i ruch kreatywny.

Zajęcia prowokują do otwierania się na taniec i ruch sceniczny. Zajęcia kładą duży nacisk na budowanie świadomości ciała oraz kształtowanie właściwej sylwetki.

Zajęcia prowadzą członkowie Łódzkiej Akademii Dramy – wysokiej klasy specjaliści w określonych dziedzinach sztuki. Mamy również zapewnioną opiekę merytoryczną ze strony Szkoły Aktorskiej Machulskich i Ognisk Marzeń Machulskich oraz Akademii Muzycznej w Łodzi.

Wielkość grupy: 15 osób.