Teatr dla dzieci i młodzieży

Małe formy teatralne.

Termin: do uzgodnienia

Wymiar godzin : do uzgodnienia

Program:

 1. Istota pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą.
 2. Metody pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą, budowanie grupy i kierunki działań.
 3. Struktura etiudy teatralnej. Od zabawy do formy. Rodzaje etiud teatralnych.
 4. Budowanie autorskich małych form teatralnych. Omówienie.
 5. Konstruowanie scenariuszy pokazów małych form teatralnych.
 6. Mała forma teatralna a tworzenie spektaklu na zajęciach teatralnych.
 7. Omawianie małych form teatralnych, spektakli.
 8. Cechy procesu twórczego.
 9. Praca teatralna jako droga do budowania indywidualności.

Cele:

 • Zapoznanie z metodami prowadzenia zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą.
 • Rozwijanie umiejętności improwizacji, budowania małych form teatralnych.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami etiud teatralnych.
 • Nabieranie świadomości wykorzystania w teatrze :ciała, głosu, słowa, emocji.

Metody pracy: Warsztat, wykład, ćwiczenia praktyczne, praca pisemna.

Forma zaliczenia: praca pisemna, zaliczenie na podstawie ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć.

Minimalna ilość uczestników: do uzgodnienia

Maksymalna ilość uczestników: 30 osób

Uczestnicy otrzymają certyfikat Stowarzyszenia Łódzka Akademia Dramy oraz Koła Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

Głos, rytm, zabawy dykcyjne, zabawy ze słowem w teatrze.

Termin: do uzgodnienia.

Wymiar godzin : 30 godzin

Program:

 1. Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.
 2. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
 3. Głos, rytm, dykcja – zabawy dykcyjne.
 4. Głos, rytm, dykcja – zabawy teatralne, improwizacje.
 5. Budowanie etiud teatralnych: punkt wyjścia, inspiracja, konstrukcja etiudy teatralnej, rodzaje.
 6. Słowo, tekst inspiracją do budowania sceny.
 7. Interpretacja tekstu w teatrze.
 8. Opracowywanie autorskich zabaw teatralnych, etiud, scenariuszy zajęć.
 9. Praca z grupą dziecięcą i młodzieżową na zajęciach teatralnych.

Cele:

 • Zapoznanie z metodami kształtowania prawidłowej emisji głosu i dykcji.
 • Nabywanie umiejętności usprawniania aparatu artykulacyjnego.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia zabaw dykcyjnych i zabaw teatralnych inspirowanych słowem.
 • Kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą inspirowanych słowem w oparciu o autorskie pomysły i scenariusze oraz potrzeby grupy.
 • Nabieranie świadomości wykorzystania w teatrze :ciała, głosu, słowa, emocji.

Metody pracy: Warsztat, wykład, ćwiczenia praktyczne, praca pisemna.

Forma zaliczenia: Praca pisemna, zaliczenie na podstawie ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć.

Minimalna ilość uczestników: do uzgodnienia

Maksymalna ilość uczestników: 30 osób

Uczestnicy otrzymają certyfikat Stowarzyszenia Łódzka Akademia Dramy oraz Koła Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

Teatr w edukacji wczesnoszkolnej.

Termin: do uzgodnienia

Wymiar godzin : do uzgodnienia

Program:

 1. Teatr a zabawa w teatr w edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Rozwój twórczy dzieci poprzez teatr, kształcenie holistyczne i wielosferyczne -( techniki i narzędzia do diagnozy zasobów i deficytów)
 3. Rozwój indywidualności i osobowości poprzez działania teatralne.
 4. Rozwijanie różnego rodzaju ekspresji i percepcji(m.in. ruchowej, słownej, emocjonalnej).
 5. Nabieranie świadomości wykorzystania w teatrze :ciała, głosu, słowa, emocji.
 6. Rozwijanie umiejętności z zakresu warsztatu aktora, relacji z partnerem, procesu tworzenia roli.
 7. Zdobywanie wiedzy na temat : wielotworzywowości teatru, rodzajów teatru, metod pracy teatralnej.
 8. Zabawa, etiuda, spektakl a proces tworzenia.
 9. Scenariusz a improwizacja.

Cele:

 • Zapoznanie z metodami pracy teatralnej z dziećmi.
 • Nabywanie umiejętności stymulowania wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

Metody pracy: Warsztat, wykład, ćwiczenia praktyczne, praca pisemna.

Forma zaliczenia: praca pisemna, zaliczenie na podstawie ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć.

Minimalna ilość uczestników: do uzgodnienia

Maksymalna ilość uczestników: 30 osób

Dodatkowe informacje: certyfikowane przez ŁAD i ŁCDNiKP

Teatr Forum to interaktywna forma teatru stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala. Teatr Forum różni się od tradycyjnych spektakli tym, że daje możliwość „dopisania” dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy „widzowie – aktorzy” samodzielnie podejmują na scenie. Problemy postaci scenicznych zwykle tożsame są z problemami widzów-aktorów, dzięki czemu uczestnicy spektakli w „płaszczu W trakcie kursu uczestnicy wezmą udział w grach i ćwiczeniach opracowanych przez Augusto Boala, a skoncentrowanych wokół integracji grupy i tworzenia klimatu zaufania. Następnie, stworzą roboczy spektakl Teatru Forum na  temat przemocy w szkole. Zdobyte w ten sposób doświadczenie uczestnictwa w procesie tworzenia spektaklu, umożliwi uczestnikom pracę z grupami docelowymi, pokaże metodykę i strukturę pracy metodą Teatru Forum.

Uczestnicy zaprezentują spektakl podczas seminarium dla nauczycieli.

Celem Treningu jest rozwój wiedzy i umiejętności uczestników zakresie pracy metodą Teatru Forum.

Uczestnictwo w Kursie pozwoli uczestnikom:

 • poznać kilkanaście ćwiczeń i zabaw stworzonych przez Augusto Boala,
 • zdobyć osobiste doświadczenie uczestnictwa w grupie prowadzonej metodą Teatru Forum , stworzyć roboczy spektakl Teatru Forum,
 • poznać ideę i filozofię pracy, strukturę spektaklu i warsztatów, główne strategii pracy metodą Teatru Forum,
 • poznać i doświadczyć innych metod Teatru Uciśnionych – Teatr Obrazu,  rozwinąć umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzania spektakli Teatru Forum dla szerszej publiczności. 

Plan spotkań:

14.IX .2018r.

15. I. 2018r.

16.15-20.00

10.00- 15.30

Drama w wychowaniu i profilaktyce  – Kurs Teatru forum 1cz. (12 g)
21.IX. 2018r.

22. IX. 2018r.

16.15-20.00

10.00- 15.30

Drama w wychowaniu i profilaktyce  – Kurs Teatru forum 2cz. (12g)
Listopad –termin do uzgodnienia Próba spektaklu i prezentacja podczas seminarium ,,Drama w edukacji, wychowaniu i profilaktyce”.

Prowadzący : Hanna Jastrzębska-Gzella

Koszt: 170 zł

Miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 170 ul. Miedziana  1/3