BUS – Baza Umiejętności Społecznych

Warsztaty w ramach Akademii Kompetencji Społecznych.

Kompetencje społeczne są bazą do prawidłowego rozwoju człowieka. Powinny stanowić integralny element wprowadzany systematycznie na każdym poziomie edukacyjnym. Do ich kształtowania potrzebna jest zgrana, nieduża grupa, która będzie stanowiła ,,poligon doświadczalny” oraz odpowiednie (ciekawe i skuteczne) narzędzia do pracy z grupą. ŁAD wzorując się na ogniskach teatralnych Haliny i Jana Machulskich łączy na zajęciach dramowych wychowanie, edukację i techniki teatralne. Idea ta sprawdziła się a metoda Haliny i Jana Machulskich (Łodzian z urodzenia) nazywana jest drugą (po Korczaku) polską metodą wychowania. Jeśli chcecie dla swojego dziecka dobrej zabawy połączonej z twórczym działaniem w rolach i treningiem umiejętności społecznych zapiszcie je na pierwsze w Łodzi zajęcia kreatywne z dramą.

Wasze dzieci będą:

  • Rozwijać skrzydła wyobraźni ,twórczy potencjał ,myślenie twórcze i krytyczne;
  • Kształtować umiejętności społeczne, poznawać siebie poprzez twórcze działania w grupie oraz twórcze dyskusje w rolach;
  • Nabierać wiatru w żagle (budować poczucie własnej wartości) a w razie potrzeby wysuszyć swoje skrzydła po niepowodzeniach w atmosferze zrozumienia, wsparcia i dobrej zabawy.
  • Poszukiwać motywatorów (czyli żeby chciało się chcieć), wytyczać własne ambitne cele i przygotować ciało i umysł do ich realizacji, potrenować odpowiedzialność, obowiązkowość,

Grupy docelowe:

  • Dla dzieci w wieku 7 – 10 lat;
  • Dla dzieci w wieku 11 – 13 lat;

Wielkość grup: 12 osób na warsztat.

Długość trwania cyklu zajęć: 1 rok

Pełen cykl zakończony wręczeniem certyfikatu ukończenia Akademii Kompetencji Społecznych.

W ramach zajęć przeprowadzimy również zajęcia dla rodziców i dzieci Budowanie Bazy, a dla zainteresowanych letni wyjazd dramowy z wykwalifikowaną twórczą kadrą.